TASDİK HİZMETLERİ

Denetim Hizmetleri  | Danışmanlık Hizmetleri  | Tasdik Hizmetleri

TASDİK HİZMETLERİ

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, vergi mükelleflerinin belge ve kayıtları incelenmekte ve yönetime raporlamaktadır. Amacımız, ek vergileme doğurabilecek yorumsal ve/veya maddi hataları tespit ederek önlem alınmasını sağlamaktır.

  • Gelir ve Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
 • Kanuni defter ve belgeler ile mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,
 • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, 
 • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü,
 • Gelir ve Kurumlar vergisi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun incelenerek Tam Tasdik Raporuna bağlanması
 • Denetim sonuçlarının belirli periyotlarla yönetime raporlanması
  • Diğer Tasdik Hizmetleri
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti,
 • Sermayeye ilave edilebilecek Sermaye ve kar yedeklerinin tespiti,
 • Kurumlar Vergisinden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri,
 • KDV iade ve mahsup işlemleri,
 • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri,
 • 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan sair işlemler.