Sirküler


       
Sirkuler No : 2017/21 SGK Prim Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.
   

Sirkuler No : 2017/20 2018 Yılı Defter Tasdikleri Hk.
   

Sirkuler No : 2017/19 SGK Prim 6deme Siireleri Hk.
   

Sirkuler No : 2017/18 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hk.
   

Sirkuler No : 2017/17 KDV 1 Beyannamesine Eklenen Belgelerin Beyanının Ertelenmesi Hk.
   

Sirkuler No : 2017/16 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Oluşturması Hakkında Sirküler Hk.
   

Sirkuler No : : 2017/15 KDV 1 Beyannamesine Eklenen Belgeler Hk.
   

Sirkuler No : : 2017/15 KDV 1 Beyannamesine Eklenen Belgeler Hk.
   

Sirkuler No : : 2017/14 2017 Temmuz Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresinin 05.09.2017 Tarihine Kadar Uzatılması Hk.
   

Sirkuler No : 2017/13 Nisan 2017 Vergilendirme Dönemine Ait Aylık Muhtasar, Damga Vergisi, KDV Beyannameleri ile 2017/Nisan ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.
   

Sirkuler No : 2017/12 Mart 2017 Vergilendirme Dönemine Ait Aylık Muhtasar, Damga Vergisi, KDV ve 2016 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.
   

Sirkuler No : 2017/11 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim Hk..
   

Sirkuler No : 2017/10 Şubat 2017 Vergilendirme Dönemine Ait Aylık Muhtasar, Damga Vergisi, KDV ve 2016 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.
   

Sirkuler No : 2017/9 687 Sayılı KHK Kapsamında İşe Alınanlarda Gelir Vergisi Teşvikleri.
   

Sirkuler No : 2017/8 08.03.2017 Tarih ve 30001 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6824 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerdeki Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la, Vergi Kanunlarında ve Vergi Kanunlarını İlgilendiren Diğer Kanunlarda yapılan Değişiklikler Hakkında.Destekleme Fonu Kesintisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında.
   

Sirkuler No : 2017/7 2017/9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Bazı Kâğıtların ve İşlemlerin Damga Vergisi Oranlarında, Tapu Harcı Oranlarında, ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında.
   

Sirkuler No : 2017/6 31.12.2016 İtibariyle Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi
   

Sirkuler No : 2017/5 Aralık 2016, Ocak 2017 ve Şubat 2017 Aylarına Ait Bir Kısım Sigorta Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hk.
   

Sirkuler No : 2017/4 Yeni Reeskont Oranları ve V.U.K.’daki Değerleme Hükümlerine Yansımaları
   

Sirkuler No : 2017/3 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Ek:2 nci ve Geçici 2 nci Maddesine Dayanarak Hazırlanan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Kapsamında Özel Sektörde Çalışanların Sisteme Geçiş Süreleri.
   

Sirkuler No : 2017/2 Yeniden Değerleme Oranlarına Bağlı Olarak, Aşağıda Sayılan Vergi, Harçlar ve Değerli Kâğıtlarla İlgili 2017 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Had ve Tutarları ile Tarife Değişiklikler.
   

Sirkuler No : 2017/1 1) 2017 Yılı Asgari Ücret Tutarları 2) 2017 Yılı SGK Primine Esas Kazançlar 3) 2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları