Sirküler


       
Sirkuler No : 2015/31 E-Tebligat Hakkında
   

Sirkuler No : 2015/32 Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporları
   

Sirkuler No : 2015/34 2016 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Had ve Tutarlardaki Tarife Değişiklikleri Hk.
   

Sirkuler No : 2015/33 : 7.000,00 TL Üzeri Tahsilat ve Ödemelerin Banka ve Özel Finans Kurumları Aracılığıyla Yapılacağı Hk.
   

Sirkuler No : 2015/30 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2015/29 Anonim Şirketlerde ve Kooperatiflerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu
   

Sirkuler No : 2015/28 Ağustos 2015 Ayı Vergilendirme Dönemine Ait Aylık Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri ile BA-BS Formlarının Verilme Süreleri
   

Sirkuler No : 2015/27 Elektronik Tebligat Uygulaması
   

Sirkuler No : 2015/26 Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2015/25 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.
   

Sirkuler No : 2015/24 Ocak 2015 ayına ait “ e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması” işlemleri süresinin 29.05.2015 tarihine kadar uzatılması.
   

Sirkuler No : 2015/23 Asgari Geçim İndirimi
   

Sirkuler No : 2015/22 01.01.2014 – 31.12.2014 Vergilendirme Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hk.
   

Sirkuler No : 2015/21 Mart 2015 Vergilendirme Dönemine Ait Muhtasar, KDV, Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması Hk.
   

Sirkuler No : 2015/20 Yeniden Değerleme Oranı Hk.
   

Sirkuler No : 2015/19 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı Hk.
   

Sirkuler No : 2015/18 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonuna Yapılan Ödemeler Hk
   

Sirkuler No : 2015/17 07.04.2015 Tarihi Resmi Gazetede yayımlan 6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi mevzuatında yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.
   

Sirkuler No : 2015/16 2014 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri
   

Sirkuler No : 2015/15 31 Mart 2015 Tarihinde Ödenmesi Gereken SGK Prim Ödemelerinin Süre Uzatımı, Kesin Mizan Bildirim Süresinin Uzatılması, Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2015/14 VUK 73 Sıra No.lu Sirküleri ile 2014 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin İkinci Kez Uzatılması Hakkında.
   

Sirkuler No : 2015/13 Şubat 2015 Vergilendirme Dönemine Ait Aylık Muhtasar, Damga Vergisi, KDV, Form BA-BS Beyannameleri ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.
   

Sirkuler No : 2015/12 Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Bağlı (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Mallarla İlgili Yayınlanan Uygulama Genel Tebliği.
   

Sirkuler No : 2015/11 Ocak 2015 Vergilendirme Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hk.
   

Sirkuler No : 2015/10 Ocak 2015 Vergilendirme Dönemine Ait Aylık Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.
   

Sirkuler No : 2015/9 Muhtasar Beyanname Değişikliği Hk.
   

Sirkuler No : 2015/8 31.12.2014 İtibariyle Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi
   

Sirkuler No : 2015/7 31.12.2014 İtibariyle Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi
   

Sirkuler No : 2015/6 Mükellef Bildirimlerine Ait 413 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin Yürürlükten Kaldırılması.
   

Sirkuler No : 2015/5 4760 Sayılı ÖTV Kanunu’na Bağlı (I) Sayılı Liste (akaryakıtlar ve diğer petrol türevleri) ve (III) Sayılı Listenin (B) Cetveli (tütün mamulleri) Kapsamında ÖTV Mükellefleri Olanlar ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Mükelleflerin 01.01.2015 Tarihinden İtibaren Elektronik Ortamda Tutmak ve Muhafaza Etmek Zorunda Oldukları Özel Kayıtlar Hakkında.
   

Sirkuler No : 2015/4 2015 Yılı Emlak Vergisi Matrahı (Vergi Değeri) ve Çevre Temizlik Vergisi (Belediye Gelirleri Kanunu) Hakkında.
   

Sirkuler No : 2015/3 Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 3 Sayılı Listesi’nin (A )ve (B) Cetvelindeki Malların Maktu Vergilerinin 01.01.2015 Tarihinden İtibaren Değiştirilmesi.
   

Sirkuler No : 2015/2 a) Gelir Vergisi, Vergi Usul, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Yer Alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Had ve Tutarlardaki Tarife Değişiklikleri Hk. b) 2014 Yılı Yİ-ÜFE ve TÜFE Verileri (Genel Enflasyon Oranları)
   

Sirkuler No : 2015/1 Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2015 yılında uygulanacak asgari ücret