Sirküler


       
Sirkuler No : 2011/30 Reeskont Oranları
   

Sirkuler No : 2011/29 Dönem Sonu İşlemleri
   

Sirkuler No : 2011/28 Elektronik Ortamda Defter Tutulması
   

Sirkuler No : 2011/27 Defter Tasdikleri
   

Sirkuler No : 2011/26 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2011/25 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2011/24 Yeni ÖTV Oranları ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
   

Sirkuler No : 2011/23 Tevkifata tabi işlemler ve İhraç Kayıtlı Teslimlere ilişkin olarak İnternet vergi dairesinden gönderilecek listeler
   

Sirkuler No : 2011/22 2011 Temmuz Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılması Hk
   

Sirkuler No : 2011/21 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2011/20 Emlak Vergisi Mükelleflerine Kolaylık Getirildi
   

Sirkuler No : 2011/19 Vergi Denetim Elamanları, Vergi Müfettişi Unvanı Altında Birleştirildi
   

Sirkuler No : 2011/18 Kıdem Tazminatı Tavanı
   

Sirkuler No : 2011/17 Beyanname Verilmesi Süreleri
   

Sirkuler No : 2011/16 Vergi Levhaları
   

Sirkuler No : 2011/15 Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının Mayıs ayı sonuna kadar veya yıllık olarak yapmaları gereken bildirimler
   

Sirkuler No : 2011/14 Vergi Levhaları
   

Sirkuler No : 2011/14-A Vergi Levhaları Hakkındaki Sirkülerimize ek.
   

Sirkuler No : 2011/13 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun”dan faydalanma süre uzatımı
   

Sirkuler No : 2011/12 2010 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2011/11 2010 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri
   

Sirkuler No : 2011/10 Kesin Mizan Bildirimi
   

Sirkuler No : 2011/9 6111 Sayılı Kanun kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması
   

Sirkuler No : 2011/8 6111 Sayılı Kanun
   

Sirkuler No : 2011/7 Ba-Bs Bildirimleri hakkında
   

Sirkuler No : 2011/6 Kesin Mizan Bildirimi
   

Sirkuler No : 2011/5 Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlenmesi
   

Sirkuler No : 2011/4 KDV Uygulamalarında Yapılan Bazı Değişiklikler
   

Sirkuler No : 2011/3 Dahilde İşleme Rejimi
   

Sirkuler No : 2011/2 Reeskont Oranları
   

Sirkuler No : 2011/1 2011 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Had ve Tutarları ile Tarife Değişiklikleri
   

Sirkuler No : 2011/1 Kıdem Tazminatı Düzeltme