Sirküler


       
Sirkuler No : 2010/30 Defter Tasdikleri
   

Sirkuler No : 2010/29 Beyanname Verilme Süreleri
   

Sirkuler No : 2010/28 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2010/27 Yatırım İndirimi
   

Sirkuler No : 2010/26 Tecil Faiz Oranı ve Gecikme Zammı Uygulaması
   

Sirkuler No : 2010/25 Gecikme Zammı Oranı
   

Sirkuler No : 2010/24 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2010/23 213 Sayılı Kanunda Yapılan Son Değişikler
   

Sirkuler No : 2010/22 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
   

Sirkuler No : 2010/21 6009 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Önemli Değişiklikler
   

Sirkuler No : 2010/20 119 Seri No.lu Özel Tüketim Genel Tebliği ile İlgili Uygulamalar
   

Sirkuler No : 2010/19 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2010/18 Amortisman Listesine İlaveler
   

Sirkuler No : 2010/17 Kıdem tazminatı Tavanı
   

Sirkuler No : 2010/16 İşgücü Temin Hizmetlerinde KDV Tevkifatı
   

Sirkuler No : 2010/16 İşgücü Temin Hizmetlerinde KDV Tevkifatı
   

Sirkuler No : 2010/15 İstirahatlı Günlerin Bildirimi, Geçici İş Göremezlik ve Çalışabilir Belgeleri
   

Sirkuler No : 2010/14 İstirahatlı Olan Sigortalıların Bildirimi
   

Sirkuler No : 2010/13 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2010/12 2009 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri
   

Sirkuler No : 2010/11 Elektronik Fatura(e-Fatura) Uygulaması
   

Sirkuler No : 2010/10 Fatura Kullanma Mecburiyeti
   

Sirkuler No : 2010/9 KDV İade Talepleri
   

Sirkuler No : 2010/8 Özelge Talebi
   

Sirkuler No : 2010/7 2010 Yılına Ait Aylardan Başlamak Üzere Verilecek Ba ve Bs Bildirim Formları
   

Sirkuler No : 2010/6 KDV İade Taleplerine İlişkin Olarak Elektronik Ortamda Gönderilecek Belgeler Hakkında
   

Sirkuler No : 2010/5 Yevmiye ve Envanter Defterlerinin Kapanış Tasdikleri..
   

Sirkuler No : 2010/4 Kıdem Tazminatı Tavanı ,SGK Primine Esas Kazançlar , Asgari Geçim İndirimi
   

Sirkuler No : 2010/3 Anayasa Mahkemesini İptal hükümleri Hk.
   

Sirkuler No : 2010/2 Tescil edilmiş araçların satış ve devirleri Hk.
   

Sirkuler No : 2010/1 2010 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Had ve Tutarları ile Tarife Değişiklikleri