Sirküler


       
Sirkuler No : 2009/44 Asgari Sermaye Artırımı Süreleri Bir Yıl Daha Uzatıldı
   

Sirkuler No : 2009/43 Reeskont Oranları
   

Sirkuler No : 2009/42 Yeni Çek Kanunu Hakkında
   

Sirkuler No : 2009/41 Defter Tasdikleri
   

Sirkuler No : 2009/40 IBAN Kullanımı
   

Sirkuler No : 2009/39 5.12.2009 tarih ve 27423 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 113 seri numaralı KDV Genel Tebliğinde Katma Değer Vergisi Kanunun uygulaması
   

Sirkuler No : 2009/38 Kod’lara Giren Mükellefler Hk.
   

Sirkuler No : 2009/37 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Hazırlanacak Hazirun Cetvellerinde Değişiklik
   

Sirkuler No : 2009/36 Tecil Faiz Oranı ve Gecikme Zammı Uygulaması Hakkında
   

Sirkuler No : 2009/35 Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı
   

Sirkuler No : 2009/34 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2009/33 Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin SGK’ya Verilmesinde Değişiklik
   

Sirkuler No : 2009/32 Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki Hakkında.
   

Sirkuler No : 2009/31 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Bildirim Ve Beyan Süreleri 31.12.2009 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
   

Sirkuler No : 2009/30 Selden Zarar Gören Mükellefler Hakkında
   

Sirkuler No : 2009/29 KOBİ Birleşmelerinde Uygulanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
   

Sirkuler No : 2009/28 Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları
   

Sirkuler No : 2009/27 Gelir ve Kurumlar Vergilerinde Değişiklikler
   

Sirkuler No : 2009/26 Asgari İşçilik Uygulaması ile SGK Prim ve Cezalarında Uzlaşma
   

Sirkuler No : 2009/25 Ek 1 ve Ek 2 Bildirimleri, İş Kurumuna Verilecek İşten Ayrılma Bildirgeleri ile İşyeri Bildirgeleri hakkında 9.3.2009 tarih ve 2009/10 sayılı sirkülerimizin 3 numaralı bendinde belirtildiği üzere; 1.8.2009 tarihinden itibaren işçi ve işyeri bildirge ve bildirimlerinin sadece SGK’ya verilmesi yeterli olacaktır.
   

Sirkuler No : 2009/23 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda Süre Uzatımı
   

Sirkuler No : 2009/23 Değerli Kağıtların Yeni Bedelleri
   

Sirkuler No : 2009/22 Gelir Vergisi Kanunu
   

Sirkuler No : 2009/21 Form Ba ve Form Bs , Asgari Ücret,SSK Primine Esas Günlük ve Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınır Tutarları
   

Sirkuler No : 2009/20 Bazı Mallarda Uygulanacak KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik
   

Sirkuler No : 2009/19 Reeskont Oranları
   

Sirkuler No : 2009/18 Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılan İşçilerin Mesleki Eğitimlerinin Usul ve Esaslar
   

Sirkuler No : 2009/17 Maliye Bakanlığınca yayınlanan 12/05/2009 tarih ve 41 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerine göre Vadeli Çeklere Reeskont Uygulamayacaktır.
   

Sirkuler No : 2009/16 Bazı Mallara % 8 KDV Oranı Uygulanacağı Hk.
   

Sirkuler No : 2009/15 Reeskont Oranları
   

Sirkuler No : 2009/14 2008 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri
   

Sirkuler No : 2009/13 Gayrimenkullerin Devir Ve İktisaplarındaki Tapu Harç Oranı İle Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının İndirimi Hk
   

Sirkuler No : 2009/12 Bazı Mallara Uygulanan KDV ve ÖTV Oranlarının 15.06.2009 Tarihine Kadar İndirildiği Hk
   

Sirkuler No : 2009/11 Kısa Çalışma Ödeneği
   

Sirkuler No : 2009/10 5838 Sayılı Yasa ile Çeşitli Kanunlarda Yapılan Değişiklikler
   

Sirkuler No : 2009/9 Karşılıksız Çek Ve Protestolu Senetler İle Kredi Ve Kredi Kartları Borçları Hk.
   

Sirkuler No : 2009/8 Gelir ve Kurumlar Vergisi Vergi Kesinti Oranları Hk.
   

Sirkuler No : 2009/7-A Finansal Faaliyet Harçları
   

Sirkuler No : 2009/7 Vergi Ödemeleri
   

Sirkuler No : 2009/6 Yevmiye ve Envanter Defterlerinin Kapanış Tasdikleri
   

Sirkuler No : 2009/5 31.12.2008 İtibariyle Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi
   

Sirkuler No : 2009/4 2009 Yılında Uygulanacak Olan Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesi
   

Sirkuler No : 2009/3 2009 Yılında Uygulanacak Olan Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesi
   

Sirkuler No : 2009/2 2008/Kasım Ayına Ait Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatıldığı hk
   

Sirkuler No : 2009/1 2009 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Had ve Tutarları ile Tarife Değişiklikleri.