Sirküler


       
Sirkuler No : 2008/66 TL Kullanımına Geçiş
   

Sirkuler No : 2008/65 Yeni Amortisman Oranları
   

Sirkuler No : 2008/64 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması HakkındaKanun
   

Sirkuler No : 2008/64 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik
   

Sirkuler No : 2008/62 SSK Prim Borçlarının Katma Değer Vergisi İade Alacağına Mahsup Süresi
   

Sirkuler No : 2008/61 Vergi Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilme Talep Süresinin Uzatıldığı
   

Sirkuler No : 2008/60 Ücret Ödemelerinin Banka Aracılığı İle Yapılması
   

Sirkuler No : 2008/59 2003 Yılında Kesinti Yoluyla Ödenen Fon Paylarının İadesi
   

Sirkuler No : 2008/58 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2008/57 Ekim 2008 Ayına Ait SSK Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri Verilme Süresinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2008/56 % 5 SGP İndirimi Hakkında
   

Sirkuler No : 2008/55 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form
   

Sirkuler No : 2008/54 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2008/53 Vergi Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi
   

Sirkuler No : 2008/52 Emeklilik Aylığı Alan Çalışanların Sigortalılıkları ve Bildirim Süreleri
   

Sirkuler No : 2008/51 İdareler İle İhale Yoluyla İş Yapan İşveren ve Bunların Alt İşverenlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçlarının Hakedişlerden Kesilmesi ve Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yapılan Yeni Düzenlemeler
   

Sirkuler No : 2008/50 İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
   

Sirkuler No : 2008/49 İşyeri Bildirgesinin Kuruma Verilmesi İle İlgili Esaslar
   

Sirkuler No : 2008/48 Sigorta Primi İşveren Hissesinin İşveren Hissesinin Beş Puanlık Kısmına İsabet Eden Tutar Hazinece Karşılanacaktır
   

Sirkuler No : 2008/47 Sigorta Primine Esas Tutulacak Kazançlara İlişkin Değişiklikler
   

Sirkuler No : 2008/46 Aylık Sigorta Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi
   

Sirkuler No : 2008/45 BKK İle KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler İle Kredi Kartı Satış Cihazı (POS) İle Yapılan Satışların Denetimi
   

Sirkuler No : 2008/44 Sigorta primi affı başvuru süresi 8.9.2008 akşamına kadar uzatılmıştır
   

Sirkuler No : 2008/43 Çalışma Belgesi
   

Sirkuler No : 2008/42 Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi
   

Sirkuler No : 2008/41 Hazinece Karşılanacak Sigorta Primi İşveren Hisseleri
   

Sirkuler No : 2008/40 2007 Yılı Transfer Fiyatlandırması Formu ve Raporu
   

Sirkuler No : 2008/39 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2008/38 Belge Düzenine İlişkin Düzenlemeler
   

Sirkuler No : 2008/37 500 YTL Üstündeki Kira Ödemelerinin Banka Veya Posta Aracılığı İle Yapılacağı
   

Sirkuler No : 2008/36 Harçlar Kanunu Ve Bağlı Tarifede Yapılan Değişiklikler
   

Sirkuler No : 2008/35 Motorlu Taşıtlara İlişkin Borçlarında tecil ve taksitlendirilebileceği
   

Sirkuler No : 2008/34 Belge Düzenine İlişkin Düzenlemeler
   

Sirkuler No : 2008/33 5766 Sayılı Kanunla KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler İle İlgili Yeni Düzenlemeler Ve Diğer Konular
   

Sirkuler No : 2008/32 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   

Sirkuler No : 2008/31 A/2 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği
   

Sirkuler No : 2008/30 Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı
   

Sirkuler No : 2008/29 ÖTV Değişikliği
   

Sirkuler No : 2008/28 5766 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   

Sirkuler No : 2008/27 2007 Yılı Form Ba ve Form Bs Verilme Süresi
   

Sirkuler No : 2008/26 2008 Yılı Form Ba ve Form Bs Verilme Süresinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2008/25 Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi
   

Sirkuler No : 2008/24 Vergi Levhası Tasdikleri
   

Sirkuler No : 2008/23 1 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Bazı Değişiklikler
   

Sirkuler No : 2008/22 2007 Yılı Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi
   

Sirkuler No : 2008/21 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2008/20 Transfer Fiyatlandırması Hakkında
   

Sirkuler No : 2008/19 Transfer Fiyatlandırması
   

Sirkuler No : 2008/18 Uygulanacak Bazı Katma Değer Vergisi Oranlarındaki Değişiklikler Hakkında
   

Sirkuler No : 2008/17 Hızlandırılmış KDV Sistemi (HİS)Hk.
   

Sirkuler No : 2008/16 2007 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri
   

Sirkuler No : 2008/15 Yeniden Uzlaşma Süre Uzatımı
   

Sirkuler No : 2008/14 İhtilaflı Vergi ve Cezalara 5736 Sayılı Kanunla Tanınan Uzlaşma Olanakları
   

Sirkuler No : 2008/13 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile önceki 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer alan bazı hususların değiştirilmesi ve diğer değişiklikler
   

Sirkuler No : 2008/12 2007 Yılına Ait Son Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi
   

Sirkuler No : 2008/11 Form Ba ve Form Bs Hakkında
   

Sirkuler No : 2008/10 2008 Yılında Verilecek Form Ba ve Form Bs
   

Sirkuler No : 2008/9 Katma Değer Vergisi Beyannamelerinde indirilecek katma vergisi tutarının %1 , % 8 ve % 18 oranlarına göre dağılımına yer verilmesi
   

Sirkuler No : 2008/8 KDV İndirimi Ve İadesindeki Sorumluluk
   

Sirkuler No : 2008/7 31.12.2007 İtibariyle Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi
   

Sirkuler No : 2008/6 379 Sayılı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği
   

Sirkuler No : 2008/5 107 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
   

Sirkuler No : 2008/4 Reeskont Oranları
   

Sirkuler No : 2008/3 Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı
   

Sirkuler No : 2008/2 30.12.2007 veya 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Katma Değer Vergisi nispetlerindeki değişiklik hakkında ön bilgi
   

Sirkuler No : 2008/1 2008 Yılında Uygulanacak Olan Bazı İşlem Ve Vergi Değişiklikleri