Sirküler


       
Sirkuler No : 2007/44 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik
   

Sirkuler No : 2007/43 Defter Tasdikleri
   

Sirkuler No : 2007/42 Asgari Geçim İndirimi
   

Sirkuler No : 2007/41 Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü kazanç dağıtımı formu
   

Sirkuler No : 2007/40 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla örtülü Kazanç Dağılımı
   

Sirkuler No : 2007/39 Konut Edindirme Yardımı
   

Sirkuler No : 2007/38 Elektronik Beyanname Uygulaması
   

Sirkuler No : 2007/37 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2007/36 Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi
   

Sirkuler No : 2007/35 Elektronik Beyanname Verme Uygulaması
   

Sirkuler No : 2007/34 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2007/33 506 Sayılı SSK’nun Ek:5’inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin uygulanmasına ilişkin tebliğdeki sürenin yeni bir tebliğle tekrar uzatılması
   

Sirkuler No : 2007/32 Kaynak İşleri ve Benzeri İşlerinde Çalışanların Sigorta Primlerinde Değişiklik
   

Sirkuler No : 2007/31 Borçlu Mükelleflerin İlanı
   

Sirkuler No : 2007/30 İndirimli KDV Oranına Tabi Mal ve Hizmet Teslimleri
   

Sirkuler No : 2007/29 Mali Tatil
   

Sirkuler No : 2007/28 Kıdem Tazminatı Tavanı
   

Sirkuler No : 2007/27 Mali Tatil
   

Sirkuler No : 2007/26 KDV Uygulamaları İle İlgili Düzenlemeler
   

Sirkuler No : 2007/25 Kıdem Tazminatı
   

Sirkuler No : 2007/24 Alüminyum Profil ve Alüminyum Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması
   

Sirkuler No : 2007/23 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2007/22 Özel Güvenlik Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması
   

Sirkuler No : 2007/21 Çinko ve Alüminyum Mamulleri ile Çinko ve Alüminyum Külçelerinde KDV Tevkifatı Uygulaması Getirilmiştir.
   

Sirkuler No : 2007/20 Vergi Levhası Tasdikleri
   

Sirkuler No : 2007/19 Beyanname Verme Süreleri
   

Sirkuler No : 2007/18 Mali Tatil
   

Sirkuler No : 2007/17 Excel'den E-Beyannameye aktarım
   

Sirkuler No : 2007/16 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması
   

Sirkuler No : 2007/15 Beyanname Verme Sürelerinde Değişiklik
   

Sirkuler No : 2007/14 Yıllık Gelir Vergisi, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri
   

Sirkuler No : 2007/13 KDV İade Alacağının Geçici Vergiye Mahsup ve İadesi
   

Sirkuler No : 2007/12 Düzeltme Beyannameleri
   

Sirkuler No : 2007/11 2006 Yılı Form Ba ve Form Bs Verilme Süresinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2007/10 Geçici Vergi Beyannamelerinin ve KDV Beyannamesinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır
   

Sirkuler No : 2007/9 Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu Genişletilmiştir.
   

Sirkuler No : 2007/8 2006 Yılı Form Ba-Bs
   

Sirkuler No : 2007/7 31.12.2006 İtibariyle Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi
   

Sirkuler No : 2007/6 Yevmiye ve Envanter Defterlerinin Kapanış Tasdikleri
   

Sirkuler No : 2007/5 Kıdem Tazminatı
   

Sirkuler No : 2007/3 Amortisman listelerine ilave ve Amortisman oran değişiklikleri
   

Sirkuler No : 2007/4 Temsilcilik ve Konsolosluk mensuplarının KDV istisnası uygulaması
   

Sirkuler No : 2007/2 Kurumlar vergisi kanunu uyarınca 2007 yılında uygulanacak vergi tevkifatı oranlarında kısmi değişiklikler
   

Sirkuler No : 2007/1 Gelir vergisi kanunu uyarınca 2007 yılında uygulanacak vergi tevkifatı oranlarında kısmi değişiklikler