Çıktı Al Kaydet GERİ DÖN
08.03.2017 Tarih ve 30001 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6824 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerdeki Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la, Vergi Kanunlarında ve Vergi Kanunlarını İlgilendiren Diğer Kanunlarda yapılan Değişiklikler Hakkında.