Çıktı Al Kaydet GERİ DÖN
4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Ek:2 nci ve Geçici 2 nci Maddesine Dayanarak Hazırlanan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Kapsamında Özel Sektörde Çalışanların Sisteme Geçiş Süreleri.