DENETİM HİZMETLERİ

Denetim Hizmetleri  | Danışmanlık Hizmetleri  | Tasdik Hizmetleri

Denetim Hizmetlerimiz

Denetim anlayışımız: Finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda, denetlenen işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçi görüşü bildirilmesinin sağlanmasına yöneliktir.

Şirketimiz Türkiye’de;

  • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasasında,
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Enerji Piyasasında,
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Bankalarda ve Özel Finans Kurumlarında bağımsız dış denetim yapma yetkilerini almıştır. Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak verdiğimiz denetim hizmetlerimizin kapsamı şöyledir:
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı, Türkiye Muhasebe Standartları, Türk Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanmış mali tabloların denetimlerinin yapılması,
  • T.C. Merkez Bankası Mevzuatı uyarınca banka denetimlerinin yapılması,
  • Türk Lirası mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak yabancı para birimine çevrilmesi,
  • Firma değerleme raporlarının hazırlanması,
  • İç kontrol mekanizmalarının denetimi ve raporlanması,
  • Özel amaçlı denetimlerin yapılması