Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
HAKKIMIZDA >>

1993 yılında kurulan şirketimiz, kamu ve özel sektör deneyimine sahip ortaklarımız vasıtasıyla; yerli ve yabancı kişi ve kurumlara, vergi, iş ve sosyal güvenlik hukuku, dış ticaret, teşvik ve yabancı sermaye gibi mali konularda danışmanlık, uluslararası denetim standartlarına uygun iç ve dış denetim ile eğitim danışmanlığı, 3568 Sayılı Kanun kapsamında yetki almış uzman kadrosuyla denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

Şirketimiz önceleri ilgili kamu kuruluşlarından (SPK, BDDK, EPDK) bağımsız denetim yetkisi almıştır. Yürürlükte bulunan en son mevzuat gereği ise, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu‘na (KGK) müracaat ederek, Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların (KAYİK) bağımsız denetiminde, sigortacılık ve özel emeklilik alanı hariç olmak üzere gerekli şartları taşıdığı anlaşıldığından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.